חברת ג.מ.ר שירותי ניקיון בע"מ – ממליצים

hr

חברת ג.מ.ר בע"מ מפעילה שירותי וניקיון תחזוקה לחברתנו מזה כ-18 שנים השירות ניתן ברמה טובה ולשביעות רצוננו.
בכבוד רב,
צדוק דרור  DANTECH Energy
hr

,לכל המעוניין

,לכל המעוניין

לאשר, כי אנו מעסיקים את חברת גמר שירותי ניקיון בע"מ במספר פרוייקטים של חברתנו מזה שנים רבות ואנו מרוצים מרמת השירות לשביעות רצוננו
בכבוד רב,
השתתפות בנכסים בישראל בע"מ
hr

לכל מאן דבעי,

לכל מאן דבעי,

הרינו לאשר, כי מזה כ-15 שנה אנו מקבלים שירותי ניקיון מחב' גמר שירותי
ניקיון המבצעת עבודתה נאמנה ולשביעות רצוננו.

בברכה,
פמה חברה להשקעות ונכסים בע"מ
hr

,לכל מאן דבעי

,לכל מאן דבעי

הריני לאשר, כי חברת ג.מ.ר שירותי ניקיון בע"מ, נותנת שירותי ניקיון לסניפי אוצר החייל כ-20 שנים, לשביעות רצוננו המלאה.

בכבוד רב,
בנק אוצר החייל בע"מ
הנהלה ראשית

hr

050-530-5916 / 077-5504893
:שם: טלפון: דוא"ל